Basic Lessons on Hindu Dharma
  00  
  Basic Lessons on Hindu Dharma ~ Level - 1  
00
\
\
Chapter - 6:
An Introduction to Devotional Practice
 
\
 
HR106 - 08
Essentials of Devotional Rituals of Prayers and Music
~ Level - 1 ~
-
00
\@
\
 
\

 

 

o
o
o
Lesson: 6-08
Mantras & Slokas for Recitation in Prayer Services
Mantras for Pooja at Homes and Prayer Services at Temples
- Part - 2
0
 
  o  
\    
 
Devotional Prayers Slokas in Daily practice of Hindu Faith
 
  0  
  \\  

Prayer Slokas on Sri Siva

Brahma Muraari Suraarchitha Lingam
Nirmala Baashitha So'bhitha Lingam |
Janmaja Dh:ukkha Vinaasaka Lingam
Thath Pranamaami Sadhaasiva Lingam ||

Dhe'vamuni Parvaraarchitha Lingam
Kaama dhahana Karunaakara Lingam |
Raavana Tharpa Vinaachana Lingam
Thath Pranamaami Sadhaasiva Lingam ||

Naage'ndhra Haaraaya Thrilochanaaya
Bhasmaanga Raahaaya Mah'esvaraaya |
Nithyaaya Sudhdhyaaya Thigambaraaya
Thasmai Na kaaraaya Namah:schivaaya ||

Thryambakam Yajaamahe' Suganthim Pushtivardhanam |
Urvarukamiva Bandana-mr.uthyormuksheeya Ma-amr.uthathu ||

 
  --  
  \\  

Prayer Slokas on Sri Raja Rajeswari

Sarva Mangala Maangalye' Sive' Sarvaardha Saadhike,
Saranye' Tryambake' Gauri Naarayani Namosthuthe'. ||11 - 10 ||

Yaa Devi Sarvabhuuteshu Maatrirupena Sansthitah |
Yaa Devi Sarvabhuuteshu Shaktirupena Sansthitah |
Yaa Devi Sarvabhuuteshu Shaantirupena Sansthitah |
Namastasyaih Namastasyaih Namastasyaih Namo Namaha: ||

Ya Devi Sarva Bhuteshu Budhi Roopena Sansthitah |
Namsthasyaih Namasthasyaih Namasthasyaih Namo namaha: ||
Ya Devi Sarva Bhuteshu Lakshmi Roopena Sansthitah |
Namsthasyaih Namasthasyaih Namasthasyaih Namo namaha: ||
Ya Devi Sarva Bhuteshu Prakaasha Roopena Sansthitah |
Namsthasyaih Namasthasyaih Namasthasyaih Namo namaha: ||

Kathyaayani Maha Devi Mahaamaaye' Maheswari |
Nandhagopa Sudham Devi Pathimme' Dhaadhu Marhasi ||

Ayigiri Nandhini Nandhitha Mohini - Visva vinodhini Nandhanuthe'
Girivara vindhyasiro'-athi Nivaasini - Vishnu vilaasini Jishnunuthe' |
Bagavathi He'y Sithi kanta kudumbini - poori kudumbini poorikruthe'
JayaJaya He'y Mahisha-asura Mardhini - Ramyaka Barthini Sailasuthe' ||

 
  --  
  \\  

Prayer Slokas on Sri Maha Lakshmi

Chathurbhujaam Mahalakshmeem Gajayukma Supoojithaam |
Padmapathraaba Nayanaam Varaabhaya Karojvalaam ||
Oorthva Thyagare' Saabjam Dhathadheem Sukla Vasthrakaam |
Padhmaasane' Sukaaseenaam Bhaje'-aham Sarva Mangalaam ||

Prayer Slokas on Sri Saraswathi

Yaa Kundhendhu Thushaara Haara Dhavalaa YaaShubhra Vasthraa Vrithaa
Yaa Veenaa Varadhanda Mandithakaraa Yaa Shvetha Padhmaasanaa |
Yaa Brahmaachyutha Shankara Prabhrithidevaih Sadhaa Vandhithaa
Saamaam Paathu Saraswathee Bhagavathee Nihshesha Jaadyaapahaa ||

Saraswathee dhviyam dhrushtaa Veenaa pusthaka dhaarinee |
Hamsavaaha Samaayukthaa Vidhyaa dhaanakaree mama ||
Pradhamam Bhaarathee naama Dhvitheeyamcha Sarasvathee |
Thrutheeyam Saaradhaa Dhe'vee Chathurtham Hamsavaahinee ||

 
  --  
  \\  
  \\  
 

o

\\
00
\\

Universal Prayer

.\\
Thvame'va Maathaa Cha Pithaa Thvame'va
Thvame'va Bandhuscha Sakha Thvame'va |
Thvame'va Vidhyaa Cha Thraveenam Thvame'va
Thvame'va Sarvam Mama Dheva Dheva ||
Om Saanthi ! Saanthi !! Saanthih: !!!
\\
\\
Lessons: - :~: 6-01 :~: 6-02 :~: 6-03 :~: 6-04 :~: 6-05 :~: 6-06 :~: 6-07 :~: 6-08 :~: 6-09 :~:
  .  
.
-
 
0
 

00